Bankieria Sp. z o.o.

81-225 Gdynia
ul.Morska 122 A

NIP 958-166-71-23
REGON 222181538
KRS 0000529170

WWW.BANKIERIA.PL

spolka@bankieria.pl                                TEL. (58) 733 98 09
Dane KRS: BANKIERIA SP Z O O Dane REGON: BANKIERIA SP Z O O